Anasayfa
Abidin Paşa Şerhinden
* Giriş
* Şah ve Cariye
* Müjdeci
* Edeb Konusu
* Hastanın Muayenesi
* Hastalığın Teşhisi
* Bakkal ve Papağanı
Manzum Hikayeler
* Akreple Kurbağa
* Arslanla Tavşan
* Define Arayan Adam
* Deve ile Fare
* Tüccarla Papağan
* Şaşı Çırak
* Bakkal ve Papağanı
MEN BENDE-İ KUR'ANEM EGER CAN DAREM
MEN HÂK-İ REH-İ MUHAMMED MUHTAREM
EGER NAKL KUNED CÜZ İN KES EZ GÜFTAREM
BİZAREM EZ U VEZ AN SUHEN BİZAREM
Bu canım var oldukça ben Kur'ana tutsağım
Muhammed Mustafanın yolundaki toprağım
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
Hem onu söyleyenden hem o sözden uzağım
kitap galerisi
© 2020 İskenderun Mevlana Vakfı
 
Web Tasarım Neo