Mevlana Vakfı

Hz. Mevlana Hayatı Ve Eserleri

Babası
Sultanu'l Ulema lakabıyla bilinen Muhammed Bahaeddin Veled b. Hüseyin el-Bekrî, Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası Hz. Ebu Bekr (r.a.) ın ahfadından olduğu rivayet edilen Celâleddin Hatîb'dir.
Hayatı
Mevlâna Celaleddin Muhammed, rivayete göre 30. Eylül.1204 (Rebiü'l-evvel 604) de Belh şehrinde doğmuştur.Mevlâna Celaleddin Muhammed, rivayete göre 30. Eylül.1204 (Rebiü'l-evvel 604) de Belh şehrinde doğmuştur.

Şems-i Tebrizi
Şems, Melikdad oğlu Ali'nin oğludur. Tabakat kitaplarında keşif sahibi olduğu ve aşıklar kutbu olduğu zikredilir.

Mesnevi
Tasavvufî ve didaktik olan bu eser altı kitaptan ibarettir. Bu eserin Türkçe tercüme ve şerhleri tarih sırasına göre şunlardır

Divan-ı Kebir
Gazel ve rubailerden meydana gelmiştir

Mevaiz-i Mecalis-i Seb'a
Mevlâna'nın yedi vâzını muhtevidir.


Fihi Ma Fih
Mevlâna'nın sözlerinin not edilmesinden meydana gelen orta hacimde bir kitaptır.